No results.

Innovasjonsprisen 2016

Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2016 var på 500.000 kroner og gikk til Bærum kommune for deres målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid.

BÆRUM - Innovasjonsfilm 2016

Det å bygge innovasjonskultur i en virksomhet tar tid, og arbeidet må følges opp over mange år. I Bærum kommune jobbes det systematisk med å skape en synlig innovasjonskultur med langsiktige mål.

«Bedre læring 2012 – 2020» er et resultat av dette. Med prosjektet ønsker Bærum kommune å utforske og utfordre læring med nettbrett. Dette kjøres nå ut i stor skala i Bærumsskolen. I hjemmetjenesten eksperimenteres det med digitaliserte løsninger på innkjøp og utkjøring av dagligvarer slik at brukere som ikke er i stand til å gå på butikken kan handle fra hjemmet. I kantinen i kommunegården tenkes det utradisjonelt innen kantinedriften. Felles kantinedrift med målgruppene minoritetsspråklige og utviklingshemmede gir nå praktisk kompetanse og intensivering av språktreningen. Brukere deltar her i opplæringen av andre brukere.

Powered by Vimeo Pro