No results.

Innovasjonsprisen 2016

Innovasjonsprisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen 2016 var på 500.000 kroner og gikk til Bærum kommune for deres målrettede og helhetlige innovasjonsarbeid.

SARPSBORG - Innovasjonsfilm 2016

Innbyggerdialogen er avgjørende for utviklingen av de kommunale tjenestene. Sarpsborg kommune har innsett dette og tar nå innbyggerne med på utviklingen av nye tjenester.

I flere år har Sarpsborg kommune investert tid og ressurser i å skape en innovativ organisasjon, og nå begynner kommunen å hente ut gevinstene. Sarpedia er en av IKT satsningene til kommunen og har skapt helt nye former for samarbeid og kunnskapsdeling i organisasjonen. Medisinske avstandsmålinger er et annet prosjekt hvor manuelle feilkilder i pasientjournalen minimeres. I SarpsborgModellen arbeides det for å forhindre generasjonsoverføring av rus og psykisk lidelse. Modellen innebærer både individuelt og systematisk perspektiv. Samtidig som den forebygger slik at kommunen i fremtiden kan reparere mindre.

Powered by Vimeo Pro