Jordbro Kulturdagar

David Karlsson

Jordbro Kulturdagar 11-13 april 2013 - David Karlsson

David Karlsson talar om kulturpolitik och konstpolitik ur ett idéhistoriskt perspektiv, och om hur kultur kan förstås både som egenvärde och som en kraft i samhällsbygget.

Powered by Vimeo Pro