No results.

Behandeling Begrepen is een platform met 3D-animaties, ontwikkeld voor artsen om het inzicht in de aanstaande behandeling bij patiënten te vergroten.
Het resultaat: tijdsbesparing voor de arts en een beter geïnformeerde patiënt.
BehandelingBegrepen.nl en vimeopro.com/awesomepreview/medische-animaties

Mondkankeroperatie - Verwijderen lymfeklieren

BehandelingBegrepen.nl

Onder de naam Behandeling Begrepen ontwikkelen wij animaties én visuals die de arts helpen om de patiënt beter te informeren en met meer vertrouwen en minder angst de behandeling tegemoet te treden. Op dit moment ontwikkelen we een pilot voor de afdelingen kaakchirurgie van VUmc, Erasmus en UMC.

We zijn er van overtuigd dat Behandeling Begrepen vele voordelen heeft voor arts, zorginstelling én patient:

Voordelen patiënt
- Meer begrip en betrokkenheid bij de patiënt (Shared Decision Making)
- Afname van angst bij patiënten door neutrale weergave (geen bloed e.d.).
- Patiënt voelt zich serieuzere gesprekspartner.
- Patiënt kan in alle rust de info thuis bekijken met partner of familie.
- Grotere patiënt-tevredenheid

Voordelen arts en zorginstelling
- Door vaste format worden geen zaken in gesprek door arts overgeslagen
- Afname van het aantal klachten, claims e.d. door meer begrip bij de patiënt.
- Tijdsbesparing in de voorlichting aan patiënten:
- Minder vragen
- Minder vervolg-afspraken.
- Meer betrokkenheid => minder no-shows.
- Weergave van de procedures zoals toegepast zoals in betreffende zorginstelling (tailor made i.p.v. standaard)

×

Contact