No results.

Metodika oceňování dřevin dle AOPK ČR

Metodika oceňování dřevin dle AOPK ČR. Případové studie a podpůrné materiály pro uživatele metodiky pro výpočet společenské/ekologické hodnoty stromů a jejich porostů v mimolesním prostředí.

  1. Případová studie 1 - soliterní strom

  2. Případová studie 2 - soliterní strom

  3. Případová studie 3 - soliterní strom

  4. Případová studie 4 - soliterní strom

  5. Případová studie 5 - soliterní strom

  6. Případová studie 6 - soliterní strom

Powered by Vimeo Pro