No results.

Om oss

Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Dette arbeidet gjør vi igjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredsskapende prosesser
- Rettferdig fordeling
- Prisutdeling

Her vil du finne filmer om dette arbeidet og mer informasjon om vår virksomhet.

Mer om oss finner du ved å følge denne linken:
aktive-fredsreiser.no/administrasjon/aktiv_start.htm

Reklamespot

En kort presentasjon av Aktive Fredsreiser. Filmen er produsert for nett og for visning på reklamefrie dager på de komersielle TV-kanalene.

Powered by Vimeo Pro