Grensejeger

Rekrutteringsfilm for Grensejegertjenesten ved Garnison Sør Varanger nær grensen til Russland

×

Contact