Personaldag ved NMH april 2014

Personaldag ved Norges musikkhøgskole 23. april 2014. Ansatte og stipendiater snakker om sine forskningsprosjekter og kunstneriske utviklingsarbeider.

Kristian Lindberg om sitt stipendiatprosjekt

På personaldagen ved På Norges musikkhøgskole 23.april, snakket Kristian Lindberg om sitt stipendiatprosjekt "Det orkestrale klaveret: Orkesteret som klangideal i tidligromantisk klavermusikk". Han spiller også første sats fra Klaversonate nr.8 i C-moll av Beethoven.