No results.

Dodatki

Krótkie materiały będące uzupełnieniem szkoleń, pokazów oraz prezentacji.

Deklaracje POZ w systemie Mediqus Przychodnia

Krótki film pokazujący dodawanie a następnie zarządzanie deklaracjami w systemie.

Powered by Vimeo Pro