No results.

Alfheim TV

Hovedsaker fra Alfheim TV i Tromsø. Frittstående supportermagasin.

Ruben Yttergård Jenssen & Magnus Andersen

Magnus trekker frem Alfheimpublikumet. Ruben trekker frem hva han mener er viktigst i en fotballkamp på Alfheim.